VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,

po dvouleté „covidové“ pauze s radostí navazujeme na tradiční veterinární a onkologický kongres jeho již sedmým ročníkem. Upustili jsme od termínu v prosinci kolem Mikuláše a přesunuli jsme konání kongresu na počátek podzimu po svátku Svatého Václava na přelom září a října.

To není ale jediná změna! Kongres se bude nově konat ve větších a zároveň klidnějších a malebnějších prostorách zámku Hotelu Valeč na Vysočině (více viz zde). Okolí Valeče přímo vybízí k výletům jak milovníky přírody, tak znalce historie a kultury.

Doufáme, že se Vám bude v tomto prostředí líbit a budete se rádi navracet.

Vyslyšeli jsme Váš zájem a na první kongresový den (pátek 30.9.) jsme zvolili téma akutního abdomen z pohledu potřeb klinické veterinární praxe od počáteční stabilizace pacienta, přes jeho správnou a rychlou diagnostiku, optimálním procesem terapeutického rozhodování až po přesný výběr vhodné individuální léčby. Tradičně jsme se snažili pro každé téma zvolit nejlepšího možného přednášejícího. V pátek tak uslyšíte MVDr. Martu Schmidhalter-Pekárkovou DECVDI, MVDr. Evu Burešovou DECVIM-CA, MVDr. Jana Beránka DipECVS CertCAAPR MRCVS, PhD, MVDr. Leonu Raušerovou, PhD., b.e. ACVCC, MVDr. Mgr. Kateřinu Návojovou-Horáčkovou, MANZVS, MVDr. Kristínu Řehákovou Ph.D.

Druhý kongresový den (sobota 1.10.) bude věnován tématu onkologie dutiny břišní psů a koček. Naší snahou bude představit vám praktický pohled na řešení těchto pacientů v běžné klinické praxi z pohledu správného klinického uvažování, výběru vhodné diagnostiky, používání rozhodovacích algoritmů a plánování individuální léčby založené na chirurgii, radioterapii, lékové léčbě, imunoterapii a kombinovaných přístupech. Přednášet Vám budou špičkoví odborníci, s nimiž spolupracujeme v rámci řešení komplikovaných onkologických pacientů v rámci našeho kontinentu. Jmenovitě v sobotu uslyšíte MVDr. Martu Schmidhalter-Pekárkovou DECVDI, doc. MVDr. Vladimíra Jekla, Ph.D., DipECZM, prof. MVDr. Davida Modrého, PhD., Dr. Georga Haimela, DVM, DECVS, Dr. Abigail Guija DECVCP, MVDr. Alenu Soukup DACVRO, Prof. Karla Pacáka DM a MVDr. Ondřeje Škora DECVIM-CA (oncology). 

Překlad zahraničních přednášejících je zabezpečen simultánním překladem a tradičně jej bude zajišťovat skvělý MVDr. Radek Kašpar.

Těšíme se na setkání s Vámi,

za organizátory, Ivana Váňová a Ondřej Škor
Veterinární Asociace Klinických Patologů a Onkologů ČR

Sponzoři kongresu: