Interview s Georgem Haimelem

Milý Georgi, co ovlivnilo Vaši volbu stát se veterinářem?

Už můj táta byl veterinář. Měl smíšenou praxi a já jsem mu odmalička pomáhal. Vždy jsem ráda pracovala se zvířaty a bylo tak pro mě vždy jasné, že se stanu veterinářem stejně jako on.

 

Specializujete se v oboru veterinární chirurgie, ve kterém jste v roce 2016 získal diplom European College of Veterinary Surgeons (DECVS). Jak se liší operační postupy u onkologických pacientů?

Léčba onkologických pacientů je v dnešní době čistě týmová práce. Nejprve je nezbytné dobré plánování a přístup lékařského onkologa a radiologa. Pokročilé zobrazovací metody, jako je CT sken nebo MRI, se nyní běžně používají k identifikaci rozsahu nádoru a plánování vašich chirurgických postupů. Po operaci vám patolog sdělí, zda bylo dosaženo dobré resekce a zda je pro dlouhodobou péči o pacienta nezbytná nepřetržitá péče onkologa. S tímto týmovým přístupem můžeme někdy pacienty vyléčit nebo jejich onemocnění dlouhodobě úspěšně zvládat při dobré kvalitě života.

 

Které události považujete za milníky ve své kariéře?

Důležitým mezníkem bylo rozhodnutí stát se specializovaným chirurgem. Jako student jsem absolvoval klinické rotace na Washington State University, kde byly stáže a rezidenční programy již dobře zavedené. Mohl jsem také asistovat při velmi pokročilých chirurgických zákrocích, jako jsou torakotomie nebo řešení cévních zkratů. Tato zkušenost měla velký vliv na mé rozhodnutí stát se specialistou a začal jsem hledat možnosti, jak se touto cestou vydat v Evropě. Během své kariéry jsem měl štěstí na skvělé mentory, jako je Prof. Gilles Dupré Dipl. ECVS, kteří trénovali mé chirurgické dovednosti a ovlivnili mé rozhodování. Po odborném výcviku jsem tři roky pracoval ve velkých multi-specializovaných referenčních centrech ve Velké Británii, kde jsem měl možnost řešit velké množství složitých případů. Poslední čtyři roky jsem zpět v Rakousku, ve své rodné zemi, a jsem rád, že mohu tyto pokročilé chirurgické postupy a diagnostiku nabídnout svým klientům, referujícím veterinářům a také školím budoucí generaci v pokročilých chirurgických postupech.

 

Vzpomenete si na případ z vaší kariéry, který na Vás měl zásadní vliv?

Nemám konkrétní případ, ale často řešíme velmi složité chirurgické případy. Je to jeden z nejvíce uspokojujících pocitů, když vidím, že moji klienti jsou spokojeni s tím, co jsme pro jejich mazlíčky dosáhli.

 

Jste autorem mnoha vědeckých publikací a jste také lektorem chirurgického vzdělávání. Jak se Vy sám vzděláváte?

Máme týdenní „journal club“, abychom drželi krok s nejnovějšími znalostmi publikovanými v hlavních odborných časopisech. Účastním se také kongresů, jako je kongres ECVS, abych se informoval o nejnovějších chirurgických technikách. Ve velmi specifických oblastech, jako je mikrochirurgie, navštěvuji humánní kurzy a snažím se přinést nové léčebné modality do veterinární oblasti.

 

Jak vnímáte pokrok v chirurgické léčbě abdominálních neoplazií u psů a koček?

Jak bylo uvedeno výše, dostupnost pokročilého zobrazování (US, CT, MRI) nejen zlepšila stanovení včasné a správné diagnózy, ale také výrazně zlepšila chirurgické intervence. Před operací si můžeme sednout k počítačům a udělat si podrobný plán zákroku. Dále lépe rozumíme onkologickým onemocněním a můžeme také využívat minimálně invazivní metody jako je laparoskopie nebo intervenční radiologie ve prospěch našich pacientů.

 

Na zářijovém kongresu budete hovořit o terapii břišních nádorů z pohledu onkologického chirurga. Na co konkrétně se můžeme těšit?

Uvedu několik náročných případů z mé každodenní práce chirurga, poskytnu náhled na nové nebo připravované chirurgické techniky a doufejme, že mohu poskytnout nějaké chirurgické tipy a triky, které by mohly být užitečné pro každého.

 

Milý Georgi, děkuji za rozhovor. Chtěli byste našim čtenářům něco vzkázat?

Těším se na vás na 7. onkologickém kongresu. Bude to skvělá platforma pro diskusi o všech aspektech moderního managementu onkologických pacientů v medicíně malých zvířat.