Interview s Kristínou Řehákovou

Co Tě přivedlo k myšlence stát se veterinární lékařkou a proč se právě klinická patologie stala Tvým předmětem zájmu? 

„Ve stínu člověka“, „Skvrnitá sfinga“, „Gorily v mlze“… myslela jsem, že studium veterinární medicíny má k takovému životu nejblíže. Dětský sen a naivita. Klinická patologie dává prostor detailům, prostor všímat si vztahů, které na první pohled nejsou zřejmé. Cytologie je prakticky pouze o tvarech a barvách. Takže asi tím, že kombinuje analytické myšlení s fantazií.

 

Vzpomněla by sis na lidi, kteří Tě na dráze klinického patologa nejvíce ovlivnili a čím?

„Moudrý je ten, kdo se učí od každého člověka.“

 

Tvoje přednáška bude věnována cytologickému vyšetření efuzí. Dochází v této oblasti k nějaké progresi, např. použití nových metod?

Určitě ano, třeba konverze vzorků susp. nádorových efuzí do buněčných bločků umožňující aplikaci imunohistochemických technik.

 

V rámci své vědecké činnosti ses podílela na řadě výzkumných projektů Jsou výsledky těchto studií zaváděny do běžné veterinární praxe? 

Snažím se o to. Chci, aby zjištěné informace měly praktické klinické využití.

 

Co bys poradila kolegům, kteří zvažují specializovat se v klinické patologii? 

Přála bych jim, aby dokázali být otevřeni všem možnostem, uměli přijmout svůj omyl, ale také obhájit svoji pravdu a vnímavost k tomu, tyto dvě situace od sebe odlišit.

 

V rámci své akademické činnosti vyučuješ budoucí veterinární lékaře v oboru klinické patologie. Jakou formu vzdělávání považuješ za nejdůležitější? 

Učím základy laboratorní diagnostiky, klinická patologie již není součástí curricula.

Možná překvapivě, ale asi dobrou zpětnou vazbu, protože je nenahraditelná. A second opinion, protože je v něm prostor pro dialog a ten je (pro život) nezbytný.

 

Máš představu jakým směrem se bude klinická patologie v následujících letech ubírat? 

Doufám, že i v našich podmínkách cestou samostatného oboru, rovnocenného a nikoliv doplňujícího k interní medicíně nebo onkologii, jak je často prezentována a tedy i vnímána.

 

Milá Kristíno, děkujeme za rozhovor. Chtěla bys sdělit něco našim čtenářům?

Ať zkusí kaštanové pyré se šlehačkou a malinami 🙂