Interview s Vladimírem Jeklem

Co Vás přivedlo na dráhu specialisty v medicíně pro drobné savce?

Medicína drobných savců je pro mě zajímavá díky rozdílné anatomii a fyziologii, která je specifická pro jednotlivé druhy zvířat. U jednotlivých druhů zvířat se setkávám s různým spektrem onemocnění, u kterých lze uplatnit množství terapeutických přístupů, a to jak konzervativních, tak chirurgických.

 

Které události považujete za milníky ve své kariéře? Vzpomenete si na člověka, který Vás nejvíc ovlivnil během Vaší praxe? 

V průběhu mého studia a praxe mě a si nejvíce ovlivnil můj táta, který mě také přivedl na myšlenku stát se veterinárním lékařem. Díky němu jsem dostal základní znalosti a realistický pohled na veterinární medicínu již před nástupem na střední školu.

 

V roce 2009 jste se stal evropsky uznávaným specialistou v oboru medicíny drobných savců a byl Vám udělen titul ECZM. Co byste doporučil kolegům, kteří zvažují specializovat se právě v tomto oboru? 

Počet drobných savců ve veterinárních ambulancích roste, a proto se mnoho veterinárních klinik a ambulancí začíná orientovat také na problematiku drobných savců, nicméně bez přítomnosti specialisty. Vzhledem k nynějším okolnostem je pro tento obor velmi dobré uplatnění.

 

Jste autorem více než 400 odborných publikací a příspěvků do sborníku. Co se snažíte předat v těchto publikacích předat svým čtenářům?

Odborné články zahrnují souhrnné články popisující dané onemocnění/problematiku u určitého druhu nebo druhů, dále klinické případy a terapeutické postupy popisující krok za krokem postup řešení určitého onemocnění a také články zaměřující se na výsledky výzkumu s uplatněním výsledků v klinický praxi.

 

V minulosti jste se účastnil mnoha výzkumných projektů. Který z těchto projektů pro Vás byl nejpřínosnější? Máte v plánu v nich nadále pokračovat?

Výzkumných projektů bylo hned několik, vybral bych např. vliv výživy na onemocnění dentice u osmáků degu, farmakokinetika penicilinu u králíků a bakteriální onemocnění u drobných savců. Ve výzkumu dále pokračuji, nyní se zabýváme fyziologickými hodnotami SDMA u králíků, farmakokinetikou pradofloxacinu a vlivu pradofloxacinu na mikrobiom trávicího traktu králíka.

 

Pro řadu našich kolegů a majitelů je léčba drobných savců stále velmi sporné téma. Proč si myslíte, že má léčba těchto pacientů smysl? 

Králík, morče, fretka, potkan a další drobní savci jsou dnes nedílnou součástí mnoha rodin. Z veterinárního pohledu si tedy nepochybně zaslouží kvalitní veterinární péči podobně jako pes nebo kočka.

 

Vaše přednáška je zaměřena na problémy v dutině břišní exotických zvířat. Na co konkrétně se můžeme těšit? 

V přednášce budou prezentovány klinické případy akutního abdomenu u králíků a fretek s popisem jejich řešení včetně popisu diagnostiky a terapie krok za krokem tak, aby veterinární lékař mohl uvedený postup aplikovat ve své praxi.

 

Ptala se členka organizačního týmu Marie Golis.