Přednášející

MVDr. Eva Burešová, DECVIM-CA (interview zde)

Eva-Buresova (1)Eva je absolventkou Fakulty veterinárního lékařství na VFU Brno z roku 2013. Po dokončení studia nejprve absolvovala roční internship na pařížské univerzitě Ecole nationale vétérinaire d’Alfort ve Francii a poté roční internship na Oregon State University v USA. V roce 2015 byla přijata na tříletý program specializace na interní medicínu malých zvířat na Ghentské univerzitě v Belgii. Během těchto let se také věnovala klinickému výzkumu funkce ledvin u koček s hypertyreózou léčených radiaktivním jódem, a to především měřením glomerularní filtrace, kreatininu a SDMA před a po léčbě. Tento výzkum byl prezentován na mezinárodních kongresech – ECVIM-CA Congress na Maltě v roce 2017 a v Rotterdamu v roce 2018 a byl publikován v Journal of Veterinary Internal Medicine v roce 2019. Po dokončení rezidentury v Ghentu se Eva přestěhovala do Anglie a pracuje jako internista v renomovaném referenčním centru pro malá zvířata Davies Veterinary Specialists a získala diplomu evropského specialisty v interní medicíně malých zvířat (ECVIM).


MVDr. M. Schmidhalter-Pekárková, DECVDI (interview zde)

MS

Studium Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně jsem ukončila … dávno (v roce 2002). Po 4 letech sbírání nejen pracovních zkušeností jsem v lednu 2006 začala pracovat ve švýcarském Bernu na Univerzitě na veterinární radiologii (i když mě to dřív táhlo jednoznačně k interně). Od roku 2010 jsem aktivní diplomate, což zejména znamená, že vím, kolik toho nevím.

Po krátké odbočce do norského Osla (opět na školu) mě moji stále aktuální šéfové z Vetimage Diagnostik velmi snadno a rychle přemluvili k návratu do Švýcarska. S ohledem na to, že můj život obšťastňují 2 kluci (a můj manžel), tak jsem penzum u Vetimage zredukovala, částečně se vrátila na Uni Bern a nemálo z mého času ukrajuje teleradiologie. V principu se doma zavřu do pracovny a pokoušíme soustředit na studie od kolegů, převážně z ČR, ale i ze Slovenska, Rakouska a Švýcarska.

Ze čtyřnožců naší rodinu ještě rozšiřují další dvě dámy: Speedy je kočka, výborná lovkyně myší, domů si chodí jen na luxusní granule a Roxy, což je kobyla místního plemene Freiberger a tu jsem objevila náhodou za devatero horami a devatero řekami a zatím jsme se nezmrzačili.


MVDr. J. Beránek DipECVS CertCAAPR MRCVS (interview zde)

pictureJan Beránek ukončil studium na Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1994. Do roku 1998 působil na stejné univerzitě jako asistent na katedře chirurgie a ortopedie. Po odchodu z VFU pracoval do roku 2010 jako chirurg na klinice malých zvířat Jaggy Brno. Od prosince 2010 do září 2020 pracoval na referenční klinice Rutland House Referrals ve Velké Británii. Od konce roku 2020 pracuje na referenční klinice Kentdale Referrals. Jan získal diplom Evropské koleje veterinárních chirurgů ECVS v roce 2018. Je autorem dvou knih zaměřených na rentgenologii malých zvířat a desítky chirurgických publikací v českých a zahraničních časopisech. Pravidelně přednáší na domácích i mezinárodních veterinárních kongresech. Jeho práce je zaměřena na minimálně invazivní a endoskopickou chirurgii, rutinně se věnuje neurochirurgii a onkologické chirurgii.


MVDr. Ondřej Škor, DECVIM-CA (oncology) (interview zde)

Studium na Veterinární a farmaceutické Univerzitě v Brně ukončil v roce 2008. Následně nastoupil na dvouletý internship na kliniku Jaggy Praha. Od roku 2011 pracoval jako internista na pracovišti Animal Clinic v Praze.
Od roku 2012 pracuje jako odborný konzultant pro německý Laboklin.
Mezi léty 2013-2016 absolvoval rezidenční program v medicínské onkologii na Vídeňské univerzitě. V rámci rezidentury absolvoval pracovní pobyty v Kalifornii, Anglii a Švýcarsku. V roce 2017 složil závěrečnou zkoušku  a stal se diplomovaným specialistou v medicínské onkologii European College of Veterinary Internal Medicine – Dipl. ECVIM-CA (oncology). Mezi roky 2017 až 2021 působil na Vídeňské univerzitě jako onkolog-specialista a v klinickém výzkumu. Mezi roky 2019-2020 byl součástí odborného týmu na prestižní charitativní nemocnici Animal Health Trust v Anglii.  V posledních třech letech působí Ondřej Škor také na specializovaných pracovištích v Česku a na Slovensku. Aktuálně se podílí na vedení onkologických týmů na Regiavet Praha, Vetpoint Bratislava, Animed Brno a Anima Žilina. Kromě své klinické a akademické činnosti Dr. Škor pravidelně přednáší a publikuje v ČR i v zahraničí.

Dr. Guija studovala na Univerzitě Nacional Mayor de San Marcos v Limě (Peru) a následně na Univerzitě Complutense de Madrid (Španělsko), kde graduovala v roce 1999. Po internshipu na Veterinární Univerzitě ve Vídni začala od roku 2003 pracovat jako asistent v Centrální klinické laboratoři, kde dokončila doktorát na téma morfologické a imunofenotypické klasifikace lymfomu psů. V roce 2009 se stala boardovaným klinickým patologem ECVCP. V Centrální laboratoři Vetmeduni ve Vídni je zodpovědná za laboratorní diagnostiku, vyúku studentů a je zapojena do řady výzkumných projektů. Abigail v současné době zastává pozici Senior Lecturer v klinické oblasti Patologie na Univerzitě veterinárního lékařství ve Vídni. Mezi její hlavní zájmy patří lymfoproliferativní choroby u psů a koček.

MVDr. Alena Soukup, DACVRO (interview zde)

Alena Soukup vystudovala Lékařskou fakultu Farmaceutické a veterinární univerzity v Brně. Po studiu absolvovala roční intership v privátní praxi pod vedením tří diplomovaných specialistů (chirurgie, interní medicína a neurologie) v Pidingu. Poté byla přijata jako doktorand na radiologickém oddělení v Curychu, kde později absolvovala tříletý rezidenční program ve veterinární radioonkologii. Ten úspěšně zakončila v roce 2018 a stala se diplomovaným specialistou pod záštitou American Veterinary College of Radiology (ACVR).
Po dvouletém působení na radioonkologickém oddělení kliniky malých zvířat v Mnichově přijala místo v privátním centru pro ozařování zvířat Equinox Healthcare GmbH v Linsengerichtu u Frankfurtu nad Mohanem.


Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (interview zde)

Veterinární parazitolog, donedávna profesorem v oblasti infekčních nemocí a parazitologie na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno. Dlouhodobě působí jako výzkumný pracovník Parazitologického ústavu AVČR v Českých Budějovicích. V současné době profesor na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a katedře veterinárních disciplin a Centru infekčních nemocí zvířat CINeZ České zemědělské univerzity. Dlouhodobě se věnuje výzkumu infekčních onemocnění sdílených mezi domácími a zájmovými zvířaty, volně žijícími zvířaty a člověkem. Hlavní oblasti zájmu zahrnují jak témata „domácí“ kterými jsou např. klíšťaty přenášené infekce masožravců a domácích kopytníků a helmintózy masožravců, tak i práci na „exotických“ modelech, jako jsou především afričtí lidoopi, sloni, kytovci a plazi. Kromě výuky parazitologie a výzkumné a diagnostické činnosti na poli infekčních nemocí se věnuje problematice rozvojových projektů s veterinárními tématy v tropických zemích, mj. v pozici ředitele obecně prospěšné společnosti Veterináři bez hranic ČR a člena širšího vedení Vétérinaires sans Frontières International.


doc. MVDr. V. Jekl, Ph.D., DECZM (interview zde)

Vladimír Jekl graduoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 2002. Dále pracoval na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců. V roce 2006 získal titul Ph.D. – stomatologie drobných savců a v roce 2016 obhájil titul docent v oboru Choroby psů, koček a zájmových zvířat. V roce 2009 se stal Evropsky uznávaným specialistou v oboru Medicína a chirurgie drobných savců a získal titul „Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Small Mammal Medicine and Surgery). Jako přednášející se účastní výuky studentů veterinární medicíny a postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů v České republice, Evropě a USA. Je autorem nebo spoluautorem více než 400 publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat. Je spoluautorem knih Nemoci drobných savců; Ferrets Rabbits and Rodents, Clinical Medicine and Surgery, 4th ed.; Practical Veterinary Dental Radiography; BSAVA Manual of Rodents and Ferrets, 2nd ed; BSAVA Manual of Rabbit Imaging, Surgery and Dentistry, Klinické toxikologie a dalších. Je editorem Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice – Reproduction a Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice – Respiratory Disorders. Od září 2017 je spolumajitelem Veterinární kliniky Jekl & Hauptman se sídlem v Brně, která se specializuje na problematiku medicíny drobných savců.


Katka fotoVystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (2002) a Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (2014). Jako farmaceut získala specializovanou způsobilost v oboru Technologie léčiv (2011) a jako veterinární lékařka složila zkoušky a získala tak Membership u Australian and New Zealand College of Veterinary Sciences (2018) v oboru Medicína koček. Věnuje se vnitřním nemocem koček a farmakologii zejména se zohledněním kočičích specifik. Provozuje vlastní praxi certifikovanou jako Bronze Cat Friendly Clinic a částečně se stále věnuje farmacii, zejména magistraliter přípravě pro veterinární účely. Doma se věnuje svým dcerám a kočkám plemene korat. Ve volném čase ráda čte a provozuje nenáročnou turistiku.

 


foto 2021
Studium na Veterinární a farmaceutické Univerzitě v Brně ukončila v roce 1999. Po promoci nastoupila na Kliniku chorob malých zvířat této univerzity se zaměřením na akutní medicínu a intenzivní péči, kde v roce 2009 obhájila Ph.D. práci na téma Perioperační komplikace u pacientů s onemocněním meziobratlových plotének. Aktivně se podílela na založení a rozvoji Jednotky intenzivní péče na zmíněné univerzitě. Během své praxe absolvovala řadu zahraničích stáží na Intensive Care Unit Clinic of Companion Animals v Utrechtu a na Ontario Veterinary College University of Guelph v Kanadě.
Dr. Raušerová je aktivní členkou Veterinary Emergency and Critical Care Society, European Veterinary Emergency and Critical Care Society a Komory Veterinárních lékařů České republiky. V roce 2017 byla přijata do Interim Credentials and Examination Process na European College of Veterinary Emergency and Critical Care, kde v roce 2022 podstoupila specializační zkoušky. Poměrně rozsáhlá je její přednášková a publikační činnost týkající se akutní medicíny a intenzivní péče. Ve volném čase se věnuje rodině, práci na zahradě a četbě.

KR_fotoKristína Řeháková je absolventkou Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno. Navazující doktorské studium
ukončila v roce 2013 obhajobou dizertační práce na téma: Alterace jaterních funkcí u psů s portosystémovým zkratem.
Dlouhodobě působí jako vedoucí Klinické laboratoře pro malá zvířata na FVL VETUNI Brno. V rámci klinicko-patologického servisu zajišťuje především cytologickou diagnostiku. Své výzkumné aktivity orientuje na klinickéaplikace fluorescenční průtokové cytometrie. Je autorkou/spoluautorkou několika desítek odborných a vědeckýchpublikací. Pravidelně se aktivně účastní kongresů ESVCP/ECVCP (European Society/College of Veterinary Clinical Pathology).